Info
Hulp en tips

Zoek gericht

Het is niet nodig om alle velden in te vullen, maar het is wel raadzaam de vraag te precisieren. In het algemeen geldt: hoe scherper U de vraag afbakent hoe gerichter wordt gezocht en hoe meer bruikbare resultaten U krijgt.


Wildcards

Bij het zoeken kunt U gebruik maken van wildcards. Wanneer U niet weet of U moet zoeken naar een Elizabeth of een Elsbeth, dan kunt U de vraag formuleren als El*beth Een * staat voor 1 of meer niet ingevulde letters en geeft meer resultaten
Een ? staat voor slechts 1 niet ingevulde letter en geeft minder resultaten