Info

Welkom bij de Digitale Stamboom Den Haag.

Deze website zal op termijn ophouden te bestaan. De gegevens en scans zullen gefaseerd via de website www.archieven.nl worden aangeboden. Het is nog niet bekend wanneer dit proces is afgerond. In verband met deze wijziging worden geen aanvullingen of correcties meer verwerkt in de Digitale Stamboom Den Haag.

Tabblad 'Zoeken'
Via het tabblad 'Zoeken' kunt u een bron selecteren en zoeken op (voor)naam. Vul alleen een periode en plaats in als u zoekt naar een akte van de Burgerlijke Stand. Zoek met een asterix (*) als bijvoorbeeld de spelling van een naam niet zeker is, of niet alle voornamen bekend zijn.
Krijgt u geen resultaat? Nog niet alle namen zijn te vinden via het tabblad 'Zoeken'. Gebruik daarom voor akten van de Burgerlijke Stand ook het tabblad 'Bladeren'.

Tabblad 'Bladeren'
Via het tabblad 'Bladeren' kunt u alleen scans van nog niet beschreven akten van de Burgerlijke Stand (BS) opzoeken en bekijken. U maakt een selectie op plaats, bron en jaar. Zowel de akten van de Burgerlijke Stand, als de 10-jaren tafels zijn beschikbaar.

Deze website bevat:

 • Bevolkingsregister
  Haags bevolkingsregister (de gezinskaarten) uit 1913-1939, exclusief stadsdeel Loosduinen. Helaas ontbreken er op deze website gezinskaarten, is niet van elke kaart een scan beschikbaar en komen niet alle namen in de database voor. Alle gezinskaarten zijn wel (op microfiche) op de Studiezaal van het Haags Gemeentearchief te raadplegen.
 • Burgerlijke Stand (BS)
  's-Gravenhage: geboorteakten 1811-1909, huwelijks- en echtscheidingsakten 1811-1934, overlijdensakten 1811-1959.
  (stadsdeel) Loosduinen: geboorteakten 1812-1909, huwelijks- en echtscheidingsakten 1812-1931, overlijdensakten 1812-1959. Nog niet op alle namen die in de akten voorkomen kan worden gezocht.
 • Repertoires Notarieel Archief
  Repertoires (lijsten van ingeschreven akten) van Haagse notarissen uit de periode 1843-1925 (toegang 0373-01). De scans bevatten samenvattingen van notariŽle akten. Op slechts een deel van de namen die in de repertoires voorkomen kan worden gezocht. Een treffer in de repertoires vermeldt de aktedatum, het repertoirenummer van de notariŽle akte en het inventarisnummer van het repertoire. Alleen akten die op de scan vermeld staan in de kolom 'minuut', kunnen bij het Haags Gemeentearchief aanwezig zijn. Om de betreffende notariŽle akte te vinden, moet eerst het inventarisnummer van de minuutakte worden opgezocht. Deze kunt u vinden in de online inventaris op www.archieven.nl(Notarieel Archief Den Haag, toegang 0373-01). Als het inventarisnummer met de minuutakten nog niet gedigitaliseerd is, kunt u de akte bekijken op rolfilm / microfiche op de studiezaal van het Haags Gemeentearchief. Of u dient een verzoek in om het betreffende inventarisnummer met minuutakten te laten digitaliseren. Voor meer informatie zie
  https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/haags-gemeentearchief/digitaliseren-op-verzoek.htm

Inmiddels geÔndiceerde (beschreven) akten en repertoires:

Huwelijksakten
De Haagse huwelijksakten uit de jaren 1811 t/m 1934 zijn volledig beschreven. In deze jaren kunt u dus zoeken op (voor)naam.
Overlijdensakten
De Haagse overlijdensakten uit de jaren 1907 t/m 1957 en 1959 zijn volledig beschreven. In deze jaren kunt u dus zoeken op (voor)naam.
Repertoires van de onderstaande notarissen
notaris Samuel FranÁois de Pinto, 1843-1856
notaris Alphonse Jacobus Bernardus Rijke, 1898-1905
notaris Carl Vollgraff, 1896-1906
notaris Andreas Antoon van Straaten, 1898-1907
notaris Nicolaas Josephus Verkoren, 1896-1906
notaris William Bouberg Wilson, 1896-1897
notaris Petrus Johannes Laboyrie, 1896-1906
notaris Hendrik Hendrikse, 1896-1905
notaris Casper Bimberge, 1896-1907